پنجمین جشنواره رمز موفقیت

جشنواره رمز موفقیت که توسط خانم یلدا اسفندیاری با هدف پرداختن به نحوه رسیدن به موفقیت پایه گذاری شده است که در هر سال با حضور اساتید، نخبگان، فرهیختگان و مدیران موفق کشور پهناورمان ایران برگزار میشود و در هر سری از این فستیبال بی نظیر مطالبی فوق العاده و کلیدی توسط مهمانان و سخنرانان جشنواره مطرح میگردد.

پنجمین جشنواره رمز موفقیت

در این دوره ما توانستیم گرامیداشتی برگزار کنیم از چهره های شاخص رمز موفقیت سال 1399، همچنین ما در این جشنواره از تمبر اختتصاصی رمز موفقیت رونمایی به عمل آوردیم.