سومین جشنواره رمز موفقیت

جشنواره رمز موفقیت که توسط خانم یلدا اسفندیاری پایه گذاری شده است، سومین دوره از این جشنواره ها با حضور اساتید و مدیران موفق کشور عزیزمان ایران برگزار گردید و در این جشنواره باشکوه مطالب مهمی توسط سخنرانان جشنواره مطرح گردید.

سومین جشنواره رمز موفقیت

ما در این دوره از جشنواره میزبان بزرگان و عزیزان فراوانی بودیم که نام یکی را گفتن و نام دیگری را بیان نکردن واقعا بسیار جفاست. همچنین برای ما باعث افتخار و شادمانی بود که مفتخر به کسب گواهینامه از دانشگاه A.L.U در کنار بسیاری از بزرگان دیگر شدیم.