دومین جشنواره رمز موفقیت

خانم یلدا اسفندیاری توانست جشنواره های رمز موفقیت را پایه گذاری کند، ایشان هر ساله از  اساتید و مدیران موفق کشور عزیزمان ایران دعوت به عمل میاورد تا در این گردهمایی بزرگ شرکت کنند. همچنین هر سری مطالب مهمی توسط سخنرانان جشنواره مطرح میگردد و در مورد آن به بحث و گفت و گو میپردازند.

دومین جشنواره رمز موفقیت

در این دوره از جشنواره رمز موفقیت، مثل همیشه بزرگان و فرهیختگان گرامی منت سر ما گذاشته و افتخار میزبانی و پذیرایی را به ما دادند. موضوع اصلی این جشنواره کارآفرینی بوده و بیشتر در مورد این حوزه صحبت به عمل آمد و در پایان از بزرگان صنعت، کارآفرینان و نخبگان عزیز کشورمان تجلیل به عمل آمد.