سردیس مدیران

راز موفقیت موسسه حاصل سالها تلاش مستمر مدیرانی است که با عشق و دل تلاش کردند و این موسسه را به جایگاهی بزرگ و جهانی رساندند. اکنون راز موفقیت مؤسسه مرهون دانش بی پایان و دستان توانای این بزرگواران است.